Föreningen Stångådalsbanans Vänner

Bankgiro: 5701-7709
E-post: info@stangadalsbanan.se
Organisationsnummer: 82 20 04-9400

Ordförande

Magnus Svensson, Grönedegatan 14, 590 40, Kisa
0730-83 11 00, magnus@stangadalsbanan.se

Vice Ordförande

Niklas Adell, niklas@stangadalsbanan.se

Sekreterare

Per-Olov Brännlund, per-olov@stangadalsbanan.se

Kassör

Mikael Kronstrand, Värgårdsplan 4 A, 590 38 Kisa
0706-87 70 36, mikael@stangadalsbanan.se

Ledamöter

Sallert Engdahl, Viktor Hidsjö och Per Lönn samt suppleanterna Charlotte Storckenfeldt och Sven-Olof Johansson