Stångådalsbanan trafikeras med åtta dubbelturer persontåg Linköping – Kalmar. Mellan Linköping och Bjärka Säby går också tågen på Tjustbanan, Bjärka Säby – Västervik. Godstrafik bedrivs för närvarande bara mellan Hultsfred-Berga samt Kalmar-Mönsterås.

gullringen
Tågtrafiken är betydelsefull för alla orter längs med banan. På bilden från Gullringen, som uppkom efter järnvägen, firas ortens 100-årsjubileum i maj 2002.

Huvudman för persontrafiken är länstrafikbolagen i Östergötlands län och Kalmar län, AB Östgötatrafiken och Kalmar Läns Trafik AB. Staten bidrar, genom myndigheten Rikstrafiken, till den interregionala trafiken som upphandlas i konkurrens mellan trafikföretag.

Från tidtabellsskiftet i juni 2008 ansvarar Veolia Transport Sverige för persontrafiken. Uppgifter om tider finns på Veolias biljettbokningssida www.bokatag.se, där man förstås också kan boka biljetter.

För trafiken används de mycket bekväma Y2-motorvagnarna, ”Kustpilen”. Dessa motorvagnar är byggda i Danmark och finns i ett stort antal där. Tidigare trafikerade de också Blekinge kustbanor, men sedan 12 juni 2005 är de sex motorvagnar som används i trafiken på linjerna Linköping – Kalmar och Linköping – Västervik de enda som går i svensk trafik.

De sex motorvagnarna har följande nummer och namn:
Y2 1379, Folke Filbyter
Y2 1380, Kisa-Mor
Y2 1381, Carl Boberg
Y2 1382, Nils Dacke
Y2 1383, Anna Bielke
Y2 1384, Herulen

Från tidtabellsskiftet i december 2017 används även rälsbussar av typen Itino, littera Y31, som normalt går i trafiken Linköping – Västervik, i resandetågen mellan Linköping och Kalmar. Anledningen till detta är att underhållet av fordonen har flyttas till Kalmar och Y31 används på Stångådalsbanan för att kunna köras till/från verkstaden.

140903 06 4
Möte i Kisa mellan Y2-tåg, 1380 och 1382, en tidig septembermorgon 2014

I Hultsfred kan man sommartid fortsätta att åka tåg på smalspårsjärnvägen till Västervik. Tjustbygdens Järnvägsförening ansvarar för den trafiken, se gärna deras hemsida, www.smalsparet.se