Behovet av upprustning är stort på både Stångådalsbanan och Tjustbanan. Underhållet är mycket eftersatt på grund av brist på pengar från staten. De tunga godstågen till och från Västervik frestar på den linjens spår, medan godstrafiken på linjen Bjärka Säby – Hultsfred hämmas av det låga axeltryck som banan för närvarande tillåter. Efter satsningen i början på 1990-talet, alltså för nu 20 år sedan, har mycket lite skett.

Inte minst Kalmar län driver på för att få till stånd en upprustning av järnvägarna i östra Götaland, eftersom de båda är centrala för infrastrukturen i Kalmar län. Som ett led i det utökades trafiken på både Stångådalsbanan och Tjustbanan vid tidtabellsskiftet i juni 2008. Y2-tågen, Kustpilarna, används i trafiken mellan Linköping och Kalmar.

För tågen mellan Linköping och Västervik togs nya rälsbussar av typen Itino i trafik i juni 2010.

Mellan Linköping och Kisa och mellan Linköping och Åtvidaberg finns behov av pendeltåg med uppehåll också på de mindre orterna.

I längden är det, inte minst med tanke på den omläggning av trafiken som klimatet kommer att kräva inom en snar framtid, en överlevnadsfråga för de berörda kommunerna och orterna att banan rustas upp med skarvfritt spår hela sträckan, ny trafikledning, fler och nya fordon samt fler mötesstationer och elektrifiering.

De kommande höghastighetsbanorna kommer att göra att också trafiken på de anslutande järnvägarna blir allt viktigare. Järnvägen Linköping – Kalmar kommer att få en allt viktigare roll för såväl persontrafik som godstrafik, som det infrastrukturella huvudstråket i sydöstra Götaland. Tillsammans med Kust-till-kust-järnvägen Kalmar/Karlskrona – Värnamo kommer järnvägen att vara ryggraden för transporter och resor i den här delen av landet.


kustpilenbsa
Kustpilen lämnar Bjärka Säby på sin färd mot Kalmar.
Semaforen i bakgrunden används inte längre. Den är ändå unik på så vis att den, tillsammans med sin kamrat på linjen från Västervik, är de enda semaforer i hela Sverige som över huvud taget finns kvar på Trafikverkets linjer. På museijärnvägar och på Inlandsbanan finns ytterligare semaforer kvar.

140903 06 möte i Kisa mdr

Morgonmöte mellan två motorvagnståg den 3 september 2014, innan morgondimmorna lättat.
Jämfört med den ovanstående bilden har Y2-tågen renoverats och också fått ny utvändig färgsättning.