Östra Centralbanans Järnvägsaktiebolag (ÖCJ) hade under sina 35 år sammanlagt tio ånglok. Det sist kvarvarande, ånglok nr 8, skrotades 1967. Ett par personvagnar finns kvar i museitrafik i Skåne. Av godsvagnarna finns en av de ursprungliga, G1 (senare Gm och Gmh) nr 231, byggd 1901, i föreningen Stångådalsbanans Vänners ägo. Ännu mer värdefullt är att föreningen har tagit över karossen till ÖCJ ”bilvagn” (se nedan!) nr 25 från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Den är för närvarande på renovering; vi hoppas att den snart ska vara återställd i all sin yttre glans. Kanske nöjer vi oss med det och avstår från att försöka (hitta och) installera en drivlina. Vagnen ska vara placerad i lokstallet i Kisa.

ÖCJ Gmh 231 i Linköping
ÖCJ Gmh 231 i Linköping våren 2003

 

ÖCJ var tidigt ute med vad man kallade ”bilvagnar”. Vi skulle kanske säga motorvagnar eller rälsbussar. Bilvagnar var enkla bensinmotordrivna fordon, där den minsta hade platser för 25 resande, den största för 45. Motoreffekten varierade från 38 hästkrafter till 70, största tillåtna hastighet från 40 till 60 km/h. De krävde mindre antal personal än ett loktåg och vara enklare att båda handha och underhålla. Det är lättare att starta en bensinmotor än att elda upp ett ånglok… Sammantaget var bilvagnstrafiken klart billigare än trafiken med lok och vagnar.

Bilvagn 25 i sin krafts dagar.

Bilvagn 25 i sin krafts dagar.

Så här ser interiören i bilvagn nr 25 ut idag.

Så här såg interiören i bilvagn nr 25 ut när renoveringen började

Sidovy 2

Bilvagnen när den kommit till verkstaden för renovering.

Den 10 mars 2017 kördes vagnen på lastbilssläp från Falköping till lokstallet i Kisa

170310 61 mdr

Den 9 september 2017 visades bilvagnen upp för allmänheten, arbetet kommer fortsätta med tak och innerväggar

IMG_6903

IMG_6902