Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får information om vad som händer genom medlemsbrev som ges ut cirka fyra gånger per år.
Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens bankgirokonto 5701-7709.

Medlemsavgiften för år 2016 är 100 kr. Familjemedlem betalar 50 kronor. Med familjemedlem menas person som är folkbokförd på samma fastighet som en medlem.

Glöm inte att uppge namn och adress! Efter att betalningen registrerats skickar vi ett välkomstbrev till dig.
Vill du ha mer information om medlemskap, till exempel stadgar, kontakta gärna föreningens ordförande.

Välkommen som medlem!

Slfbro

Stångådalsbanan följer långa sträckor Stångåns dalgång från Storebro mellan Hultsfred och Vimmerby till Stångsutlopp i Roxen i Linköping
Här passerar en Kustpil, ett motorvagnståg med littera Y2, bron över Stångån vid Slattefors sommaren 2008