Vår förening bildades 1991 för att bevara lokstallet i Kisa åt eftervärlden. Idag värnar vi om Stångådalsbanans utveckling och kultur.

Stångådalsbanan, eller Östra Centralbanan som banan urpsrungligen kallades, byggdes under 1900-talets början och förbinder Linköping med Kalmar.

ÖCJ - Östra Centralbanan

ÖCJ – Östra Centralbanan

Från 2008 utökades trafiken på banan och idag rullar Sveriges bekvämaste motorvagnar, littera Y2, vanligen kallade ”Kustpilar” längs hela sträckan i åtta dubbelturer varje vardag.

Är du också intresserad av banans framtid och historia så bli medlem eller hjälp till med att utveckla och återställa lokstallsområdet i Kisa som vi förvaltar.

 

Välkomna ombord önskar vi inom Stångådalsbanans Vänner!